Organització

COMPOSICIÓ NOVA JUNTA ( Elecció 2017)

  Mònica Pou – Presidenta                   Manuel Vila del Olmo – Vocal

  Ester Massons – Secretària                Jordi Oliveras – Vocal

  Jaume Florensa – Tresorer                Xavi Marchan – Vocal

  Lluís Guasch – Vocal                           Francesc Fornaguera – Vocal

  Alfons Gotanegra – Vocal                   Salvador Marsol – Vocal

  Miquel Puigdomènech – Vocal           Jesús Ibáñez – Vocal

  Anna Rovira – Vocal

No hi ha membres per mostrar